Укупно страница: 7. Иди на страницу:

Збирка ћирилских рукописних књига НБС

Дигиталне копије изабраних страна из 180 ћирилских рукописних књига збирке НБС. Представљени рукописи археографски су описани у тому II Корпуса описа јужнословенских ћирилских рукописа: Љ. Ђорђевић, М. Гроздановић-Пајић, Л. Цернић, Опис ћирислих рукописа Народне библиотеке Србије. Књига прва, Београд 1986.Изборно јеванђеље и апостол : одломак
Паримејник: одломак
Требник : одломак
Беседе Теодора Студита
Служабни минеј за септембар-октобар
Октоих параклитик: одломак
Октоих петогласник : одломак
Ђуришко четворојеванђеље
Зборник монашко-аскетских састава : одломак
Зборник монашко-аскетских састава: одломак
Епитимијни номоканон
Зборник полемичких састава  / [писар Макарије и др.]
Триод цветни
Зборник
Слово Исака Сирина: одломак
Октоих петогласник: одломак
Четворојеванђеље: одломак
Зборник српских житија и Хиландарски типик таха Марка  / писар таха монах Марко
Празнични минеј за фебруар-август и Србљак
Минеј за септембар: одломак
Октоих првогласникр: одломак
Октоих параклитик / [писар Симеон]
Изборно јеванђеље и Апостол
Александрида
Требник: одломак
Изборно јеванђеље и Апостол и Пасхалне таблице
Зборник слова светих отаца
Апостол изборни